Luister naar het verhaal

 

Zaal 5|inleiding

 

In deze kamer vindt u de oorsprong van de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus.

 

Portret Clara Fey (1)

Bij het raam hangt het portret van Clara Fey (1815-1894) (1), de stichteres van de congregatie. Haar congregatie zet zich tot op de dag van vandaag in voor de opvang en scholing van vooral kansarme kinderen. Op de eerste etage wordt uitgebreid stilgestaan bij deze bijzondere vrouw.

 

Schilderij (2)

Verder naar rechts hangt een schilderij van de Bendelstraße (2) te Aken. Op nummer 23 stond het ouderlijk huis van Clara Fey waar zij met haar ouders Ludwig Fey en Katharina Schweling opgroeide, samen met haar broers en zussen Joseph, André, Konstantia en Catharina. Later zou in het ouderlijk huis ook één van de eerste schooltjes worden gevestigd.

 

 

Vaandel (3)

Er zijn meerdere congregaties die de zorg voor kinderen zien als hun belangrijkste taak. Wat de Zusters van het Arme Kind Jezus extra bijzonder maakte was het feit dat zij borduurateliers oprichtten waar kerkelijk textiel (paramenten) werd gemaakt. Als voorbeeld daarvan ziet u hier het vaandel (3) van het klooster waar nu bent en dat voorheen bekend stond als Huize Loreto.

 

Kladderadatsch (4)

De prent aan de muur is afkomstig uit het tijdschrift Kladderadatsch (4), waar het op 16 mei 1875 verscheen. Aan het schaakbord zitten paus Pius IX en de Duitse kanselier Otto von Bismarck. Tijdens het Vaticaans Concilie (1869-1870) werd de onfeilbaarheid van de paus vastgelegd. Met andere woorden, sindsdien geldt het woord van de paus als een absolute waarheid. Mede daardoor kwam de kerk in Duitsland in conflict met Bismarck. Deze strijd staat bekend als de ‘Kulturkampf’, die duurde van 1872 tot 1878. Eén van de maatregelen was het verbod op lesgeven door kloosterlingen. De congregatie moest daarom Duitsland verlaten en op zoek gaan naar nieuwe kansen over de grens.

 

Landkaartje (5)

Dit landkaartje (5) toont de ligging van Simpelveld in 1866, vlak voor de komst van de zusters. Het nieuwe klooster deed het inwoneraantal van het bescheiden dorp bijna verdubbelen.

 

Kadasterkaart (6).

In het midden van de ruimte staat een tafelvitrine met daarin een kadasterkaart (6). Deze kaart is opgesteld bij de aankoop van de verschillende stukken grond die tussen 1875 en 1882 zijn aangekocht. Opvallend is dat de eerste aankoop is gedateerd op november 1875, terwijl de eerste steenlegging al een maand eerder plaatsvond. Blijkbaar was er voldoende vertrouwen om voorafgaand aan de formele afwikkeling van de koop alvast te beginnen met bouwen. Als koper staat uiteraard Clara Fey vermeld, maar ook vijf andere dames: Josephine en Maria Joerissen, Maria Monheim, gravin Antonia De Robiano en Leocadia Startz.

 

Luchtfoto (7)

Aan de wand hangt een grote luchtfoto (7) van Huize Loreto en het omliggende gebied uit 1949. Hier is duidelijk te zien dat het kloostercomplex destijds buiten het dorp stond. In de omgeving zijn alleen nog het Damiaanklooster (linksboven) en de steenfabriek (rechtsboven) te zien, beide van later datum.

 

< OVERZICHTZAAL 6 >

 

 

Smartmobiletour.nl